• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 17 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 17 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 26 lần 36 lần 57 lần
  1 57 lần 12 lần 26 lần 18 lần 57 lần
  2 6 lần 3 lần 10 lần 32 lần 43 lần
  3 8 lần 3 lần 10 lần 28 lần 43 lần
  4 5 lần 9 lần 17 lần 23 lần 77 lần
  5 3 lần 9 lần 17 lần 32 lần 77 lần
  6 5 lần 13 lần 19 lần 21 lần 48 lần
  7 7 lần 13 lần 19 lần 24 lần 48 lần
  8 6 lần 7 lần 17 lần 35 lần 43 lần
  9 7 lần 7 lần 17 lần 21 lần 43 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so