Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 25 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 7 lần 11 lần 25 lần 53 lần
1 7 lần 7 lần 11 lần 27 lần 53 lần
2 4 lần 11 lần 20 lần 27 lần 55 lần
3 7 lần 11 lần 20 lần 25 lần 55 lần
4 6 lần 6 lần 20 lần 26 lần 54 lần
5 8 lần 6 lần 20 lần 26 lần 54 lần
6 4 lần 10 lần 17 lần 33 lần 47 lần
7 5 lần 10 lần 17 lần 25 lần 47 lần
8 5 lần 9 lần 16 lần 26 lần 57 lần
9 5 lần 9 lần 16 lần 30 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam