• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  6 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
  7 1 lần 1 lần 1 lần 19 lần 19 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 8 lần 17 lần 28 lần 53 lần
  1 10 lần 8 lần 17 lần 26 lần 53 lần
  2 5 lần 16 lần 20 lần 22 lần 44 lần
  3 7 lần 16 lần 20 lần 27 lần 44 lần
  4 6 lần 7 lần 12 lần 28 lần 53 lần
  5 3 lần 7 lần 12 lần 26 lần 53 lần
  6 7 lần 9 lần 19 lần 28 lần 47 lần
  7 6 lần 9 lần 19 lần 31 lần 47 lần
  8 4 lần 9 lần 20 lần 33 lần 54 lần
  9 3 lần 9 lần 20 lần 21 lần 54 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so