• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 4 lần 13 lần 17 lần 39 lần
  1 7 lần 4 lần 13 lần 18 lần 39 lần
  2 5 lần 9 lần 13 lần 25 lần 45 lần
  3 6 lần 9 lần 13 lần 26 lần 45 lần
  4 8 lần 10 lần 20 lần 32 lần 43 lần
  5 6 lần 10 lần 20 lần 38 lần 43 lần
  6 5 lần 8 lần 17 lần 27 lần 60 lần
  7 6 lần 8 lần 17 lần 28 lần 60 lần
  8 1 lần 10 lần 20 lần 32 lần 51 lần
  9 7 lần 10 lần 20 lần 27 lần 51 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so