• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 18 lần 18 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 18 lần 18 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 6 lần 12 lần 21 lần 41 lần
  1 1 lần 6 lần 12 lần 18 lần 41 lần
  2 4 lần 3 lần 11 lần 17 lần 47 lần
  3 3 lần 3 lần 11 lần 31 lần 47 lần
  4 9 lần 6 lần 9 lần 25 lần 35 lần
  5 8 lần 6 lần 9 lần 36 lần 35 lần
  6 8 lần 7 lần 17 lần 25 lần 63 lần
  7 2 lần 7 lần 17 lần 22 lần 63 lần
  8 10 lần 14 lần 20 lần 32 lần 52 lần
  9 5 lần 14 lần 20 lần 25 lần 52 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so