• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 14 lần 22 lần 47 lần
  1 7 lần 9 lần 14 lần 37 lần 47 lần
  2 3 lần 11 lần 24 lần 17 lần 54 lần
  3 5 lần 11 lần 24 lần 29 lần 54 lần
  4 5 lần 6 lần 13 lần 29 lần 48 lần
  5 3 lần 6 lần 13 lần 19 lần 48 lần
  6 7 lần 9 lần 19 lần 32 lần 47 lần
  7 5 lần 9 lần 19 lần 31 lần 47 lần
  8 6 lần 9 lần 22 lần 22 lần 67 lần
  9 8 lần 9 lần 22 lần 32 lần 67 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so