• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 26 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 26 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 20 lần 30 lần 56 lần
  1 5 lần 14 lần 20 lần 37 lần 56 lần
  2 8 lần 8 lần 23 lần 24 lần 69 lần
  3 6 lần 8 lần 23 lần 30 lần 69 lần
  4 10 lần 9 lần 18 lần 30 lần 51 lần
  5 3 lần 9 lần 18 lần 15 lần 51 lần
  6 6 lần 11 lần 21 lần 26 lần 57 lần
  7 3 lần 11 lần 21 lần 24 lần 57 lần
  8 4 lần 11 lần 22 lần 32 lần 55 lần
  9 2 lần 11 lần 22 lần 22 lần 55 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so