Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 12 lần 19 lần 30 lần 56 lần
1 2 lần 12 lần 19 lần 20 lần 56 lần
2 3 lần 5 lần 13 lần 26 lần 48 lần
3 4 lần 5 lần 13 lần 25 lần 48 lần
4 4 lần 8 lần 18 lần 32 lần 51 lần
5 7 lần 8 lần 18 lần 31 lần 51 lần
6 9 lần 9 lần 17 lần 33 lần 48 lần
7 7 lần 9 lần 17 lần 23 lần 48 lần
8 3 lần 8 lần 24 lần 24 lần 57 lần
9 8 lần 8 lần 24 lần 26 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 10 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7