• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 23 lần 28 lần 47 lần
  1 4 lần 14 lần 23 lần 22 lần 47 lần
  2 2 lần 8 lần 14 lần 23 lần 50 lần
  3 3 lần 8 lần 14 lần 27 lần 50 lần
  4 7 lần 5 lần 14 lần 36 lần 56 lần
  5 7 lần 5 lần 14 lần 28 lần 56 lần
  6 6 lần 5 lần 16 lần 30 lần 52 lần
  7 4 lần 5 lần 16 lần 22 lần 52 lần
  8 6 lần 13 lần 25 lần 29 lần 60 lần
  9 5 lần 13 lần 25 lần 25 lần 60 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so