Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 6 lần 16 lần 28 lần 64 lần
1 11 lần 19 lần 30 lần 40 lần 64 lần
2 3 lần 8 lần 13 lần 24 lần 46 lần
3 4 lần 6 lần 17 lần 20 lần 44 lần
4 5 lần 7 lần 20 lần 28 lần 54 lần
5 6 lần 11 lần 17 lần 24 lần 54 lần
6 6 lần 11 lần 19 lần 27 lần 54 lần
7 4 lần 7 lần 15 lần 27 lần 53 lần
8 9 lần 10 lần 22 lần 35 lần 60 lần
9 4 lần 5 lần 11 lần 17 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 19 lần 26 lần 50 lần
1 6 lần 12 lần 18 lần 32 lần 61 lần
2 8 lần 11 lần 17 lần 27 lần 50 lần
3 4 lần 6 lần 12 lần 19 lần 47 lần
4 5 lần 9 lần 20 lần 29 lần 60 lần
5 6 lần 12 lần 23 lần 33 lần 65 lần
6 5 lần 12 lần 20 lần 24 lần 51 lần
7 6 lần 9 lần 18 lần 29 lần 54 lần
8 4 lần 7 lần 20 lần 29 lần 56 lần
9 6 lần 8 lần 13 lần 22 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam