• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 21 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 21 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 7 lần 21 lần 27 lần 55 lần
  1 6 lần 7 lần 21 lần 31 lần 55 lần
  2 6 lần 8 lần 16 lần 30 lần 67 lần
  3 4 lần 8 lần 16 lần 31 lần 67 lần
  4 7 lần 12 lần 21 lần 30 lần 53 lần
  5 7 lần 12 lần 21 lần 20 lần 53 lần
  6 2 lần 10 lần 21 lần 26 lần 60 lần
  7 6 lần 10 lần 21 lần 20 lần 60 lần
  8 5 lần 8 lần 19 lần 26 lần 50 lần
  9 7 lần 8 lần 19 lần 29 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so