• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 21 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 21 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 7 lần 21 lần 27 lần 55 lần
  1 6 lần 7 lần 21 lần 31 lần 55 lần
  2 6 lần 8 lần 16 lần 30 lần 67 lần
  3 4 lần 8 lần 16 lần 31 lần 67 lần
  4 7 lần 12 lần 21 lần 30 lần 53 lần
  5 7 lần 12 lần 21 lần 20 lần 53 lần
  6 2 lần 10 lần 21 lần 26 lần 60 lần
  7 6 lần 10 lần 21 lần 20 lần 60 lần
  8 5 lần 8 lần 19 lần 26 lần 50 lần
  9 7 lần 8 lần 19 lần 29 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so