• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 10 lần 10 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 10 lần 10 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 14 lần 14 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 14 lần 14 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 23 lần 23 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 23 lần 23 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 9 lần 9 lần 20 lần 44 lần
  1 5 lần 9 lần 9 lần 23 lần 44 lần
  2 5 lần 10 lần 13 lần 17 lần 44 lần
  3 5 lần 10 lần 13 lần 21 lần 44 lần
  4 4 lần 6 lần 6 lần 23 lần 43 lần
  5 5 lần 6 lần 6 lần 16 lần 43 lần
  6 7 lần 9 lần 11 lần 24 lần 52 lần
  7 7 lần 9 lần 11 lần 21 lần 52 lần
  8 3 lần 6 lần 11 lần 12 lần 54 lần
  9 8 lần 6 lần 11 lần 21 lần 54 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so