Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 8 lần 14 lần 27 lần 48 lần
1 5 lần 8 lần 14 lần 28 lần 48 lần
2 4 lần 8 lần 19 lần 18 lần 55 lần
3 7 lần 8 lần 19 lần 22 lần 55 lần
4 2 lần 5 lần 11 lần 31 lần 44 lần
5 5 lần 5 lần 11 lần 26 lần 44 lần
6 4 lần 9 lần 18 lần 24 lần 47 lần
7 4 lần 9 lần 18 lần 22 lần 47 lần
8 6 lần 6 lần 20 lần 33 lần 59 lần
9 13 lần 6 lần 20 lần 39 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam