Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 20 lần 41 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 45 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 49 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 50 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 54 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 48 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 58 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 47 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 16 lần 43 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 51 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 56 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 17 lần 45 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 17 lần 34 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 44 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 50 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 53 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 59 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 46 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 53 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam