Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 22 lần 22 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 18 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 18 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 15 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 19 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7