• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
  8 1 lần 1 lần 1 lần 15 lần 15 lần
  9 1 lần 1 lần 1 lần 15 lần 15 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 7 lần 13 lần 20 lần 38 lần
  1 3 lần 7 lần 13 lần 18 lần 38 lần
  2 6 lần 4 lần 12 lần 17 lần 47 lần
  3 5 lần 4 lần 12 lần 31 lần 47 lần
  4 7 lần 9 lần 13 lần 25 lần 39 lần
  5 6 lần 9 lần 13 lần 36 lần 39 lần
  6 6 lần 8 lần 18 lần 27 lần 61 lần
  7 4 lần 8 lần 18 lần 22 lần 61 lần
  8 7 lần 12 lần 22 lần 32 lần 50 lần
  9 4 lần 12 lần 22 lần 24 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so