• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 18 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 22 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 33 lần 33 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 14 lần 21 lần 45 lần
  1 8 lần 8 lần 14 lần 38 lần 45 lần
  2 1 lần 12 lần 26 lần 15 lần 56 lần
  3 5 lần 12 lần 26 lần 29 lần 56 lần
  4 4 lần 3 lần 9 lần 27 lần 45 lần
  5 4 lần 3 lần 9 lần 20 lần 45 lần
  6 8 lần 10 lần 21 lần 32 lần 49 lần
  7 4 lần 10 lần 21 lần 30 lần 49 lần
  8 6 lần 8 lần 21 lần 24 lần 65 lần
  9 10 lần 8 lần 21 lần 34 lần 65 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so