Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 13 lần 23 lần 45 lần
1 1 lần 4 lần 11 lần 18 lần 41 lần
2 3 lần 6 lần 17 lần 24 lần 49 lần
3 11 lần 16 lần 30 lần 38 lần 62 lần
4 7 lần 10 lần 15 lần 27 lần 51 lần
5 8 lần 13 lần 23 lần 31 lần 57 lần
6 3 lần 8 lần 15 lần 27 lần 55 lần
7 5 lần 12 lần 21 lần 29 lần 56 lần
8 3 lần 5 lần 14 lần 21 lần 46 lần
9 8 lần 11 lần 21 lần 32 lần 60 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 8 lần 21 lần 27 lần 56 lần
1 5 lần 13 lần 25 lần 35 lần 53 lần
2 3 lần 6 lần 15 lần 22 lần 46 lần
3 5 lần 7 lần 15 lần 27 lần 48 lần
4 3 lần 6 lần 16 lần 25 lần 46 lần
5 9 lần 14 lần 19 lần 31 lần 59 lần
6 8 lần 13 lần 20 lần 27 lần 55 lần
7 5 lần 6 lần 17 lần 25 lần 56 lần
8 4 lần 8 lần 13 lần 22 lần 46 lần
9 5 lần 9 lần 19 lần 29 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam