• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  4 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 24 lần
  5 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 24 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 15 lần 19 lần 28 lần 57 lần
  1 3 lần 15 lần 19 lần 36 lần 57 lần
  2 7 lần 7 lần 22 lần 24 lần 69 lần
  3 7 lần 7 lần 22 lần 33 lần 69 lần
  4 10 lần 10 lần 17 lần 31 lần 50 lần
  5 3 lần 10 lần 17 lần 15 lần 50 lần
  6 7 lần 14 lần 25 lần 25 lần 61 lần
  7 2 lần 14 lần 25 lần 23 lần 61 lần
  8 5 lần 11 lần 21 lần 31 lần 50 lần
  9 4 lần 11 lần 21 lần 24 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so