• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 29 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 20 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 20 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 18 lần 21 lần 52 lần
  1 8 lần 6 lần 18 lần 35 lần 52 lần
  2 5 lần 13 lần 25 lần 26 lần 64 lần
  3 9 lần 13 lần 25 lần 32 lần 64 lần
  4 7 lần 8 lần 18 lần 25 lần 49 lần
  5 6 lần 8 lần 18 lần 33 lần 49 lần
  6 2 lần 11 lần 21 lần 18 lần 63 lần
  7 5 lần 11 lần 21 lần 30 lần 63 lần
  8 2 lần 9 lần 17 lần 24 lần 59 lần
  9 7 lần 9 lần 17 lần 26 lần 59 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so