• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 20 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 24 lần 24 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 24 lần 24 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 9 lần 16 lần 48 lần
  1 8 lần 6 lần 9 lần 29 lần 48 lần
  2 7 lần 15 lần 19 lần 19 lần 52 lần
  3 1 lần 15 lần 19 lần 14 lần 52 lần
  4 3 lần 8 lần 14 lần 19 lần 41 lần
  5 5 lần 8 lần 14 lần 22 lần 41 lần
  6 6 lần 4 lần 6 lần 22 lần 44 lần
  7 7 lần 4 lần 6 lần 23 lần 44 lần
  8 7 lần 9 lần 12 lần 13 lần 50 lần
  9 7 lần 9 lần 12 lần 21 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so