• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 21 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 21 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 12 lần 23 lần 29 lần 49 lần
  1 3 lần 12 lần 23 lần 22 lần 49 lần
  2 6 lần 7 lần 14 lần 24 lần 47 lần
  3 3 lần 7 lần 14 lần 22 lần 47 lần
  4 7 lần 7 lần 18 lần 36 lần 56 lần
  5 7 lần 7 lần 18 lần 31 lần 56 lần
  6 3 lần 5 lần 10 lần 30 lần 53 lần
  7 3 lần 5 lần 10 lần 18 lần 53 lần
  8 12 lần 10 lần 24 lần 35 lần 62 lần
  9 6 lần 10 lần 24 lần 23 lần 62 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so