Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 30 lần 67 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 21 lần 50 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 48 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 63 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 61 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 49 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 48 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 56 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 53 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 45 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 52 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 54 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 56 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 71 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 53 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 20 lần 49 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 57 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 49 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 46 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7