• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 25 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 23 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 23 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 22 lần 30 lần 55 lần
  1 1 lần 10 lần 22 lần 22 lần 55 lần
  2 9 lần 5 lần 14 lần 30 lần 55 lần
  3 4 lần 5 lần 14 lần 31 lần 55 lần
  4 4 lần 13 lần 23 lần 26 lần 60 lần
  5 3 lần 13 lần 23 lần 28 lần 60 lần
  6 10 lần 8 lần 22 lần 28 lần 55 lần
  7 6 lần 8 lần 22 lần 30 lần 55 lần
  8 6 lần 8 lần 18 lần 20 lần 50 lần
  9 6 lần 8 lần 18 lần 25 lần 50 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so