Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 46 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 54 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 59 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 55 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 22 lần 48 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 62 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 59 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 50 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 55 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 52 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 57 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 46 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 58 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 53 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 55 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 56 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 60 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 53 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 49 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam