Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 18 lần 18 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 18 lần 18 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 8 lần 15 lần 29 lần 55 lần
1 6 lần 8 lần 15 lần 24 lần 55 lần
2 5 lần 10 lần 16 lần 30 lần 57 lần
3 4 lần 10 lần 16 lần 19 lần 57 lần
4 4 lần 9 lần 21 lần 27 lần 54 lần
5 7 lần 9 lần 21 lần 27 lần 54 lần
6 4 lần 4 lần 15 lần 34 lần 45 lần
7 4 lần 4 lần 15 lần 24 lần 45 lần
8 8 lần 8 lần 14 lần 24 lần 53 lần
9 5 lần 8 lần 14 lần 32 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam