• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 7 lần 15 lần 29 lần 58 lần
  1 6 lần 7 lần 15 lần 23 lần 58 lần
  2 4 lần 9 lần 15 lần 19 lần 55 lần
  3 6 lần 9 lần 15 lần 33 lần 55 lần
  4 3 lần 8 lần 16 lần 31 lần 47 lần
  5 5 lần 8 lần 16 lần 21 lần 47 lần
  6 10 lần 9 lần 19 lần 36 lần 61 lần
  7 5 lần 9 lần 19 lần 29 lần 61 lần
  8 4 lần 7 lần 19 lần 25 lần 58 lần
  9 6 lần 7 lần 19 lần 24 lần 58 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so