Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 56 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 66 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 57 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 44 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 48 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 42 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 67 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 51 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 48 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 61 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 49 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 45 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 54 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 46 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 67 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 51 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 60 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 52 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 61 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 55 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam