Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 63 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 63 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 45 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 45 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 51 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 54 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 55 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 55 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 62 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 49 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 59 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 49 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 20 lần 48 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 62 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 64 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 26 lần 52 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 55 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 57 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam