Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 18 lần 27 lần 51 lần
1 51 lần 11 lần 18 lần 18 lần 51 lần
2 6 lần 3 lần 8 lần 28 lần 41 lần
3 3 lần 3 lần 8 lần 31 lần 41 lần
4 7 lần 8 lần 21 lần 24 lần 58 lần
5 7 lần 8 lần 21 lần 26 lần 58 lần
6 3 lần 5 lần 18 lần 29 lần 55 lần
7 10 lần 5 lần 18 lần 33 lần 55 lần
8 3 lần 8 lần 14 lần 24 lần 49 lần
9 8 lần 8 lần 14 lần 30 lần 49 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam