Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 42 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 45 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 51 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 53 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 53 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 50 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 55 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 46 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 14 lần 42 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 49 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 55 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 19 lần 45 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 35 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 44 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 52 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 54 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 57 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 18 lần 46 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 52 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7