Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 15 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 15 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 25 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 25 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 17 lần 17 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 17 lần 17 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 6 lần 10 lần 19 lần 43 lần
1 7 lần 6 lần 10 lần 20 lần 43 lần
2 9 lần 8 lần 11 lần 24 lần 36 lần
3 6 lần 8 lần 11 lần 30 lần 36 lần
4 5 lần 12 lần 19 lần 25 lần 51 lần
5 6 lần 12 lần 19 lần 31 lần 51 lần
6 6 lần 11 lần 21 lần 28 lần 55 lần
7 1 lần 11 lần 21 lần 16 lần 55 lần
8 6 lần 10 lần 17 lần 20 lần 48 lần
9 4 lần 10 lần 17 lần 21 lần 48 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 10 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7