Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 10 lần 14 lần 20 lần 37 lần
1 5 lần 11 lần 20 lần 25 lần 52 lần
2 4 lần 7 lần 12 lần 20 lần 43 lần
3 3 lần 7 lần 14 lần 25 lần 41 lần
4 5 lần 7 lần 13 lần 18 lần 33 lần
5 7 lần 15 lần 18 lần 31 lần 59 lần
6 4 lần 9 lần 16 lần 25 lần 54 lần
7 7 lần 8 lần 12 lần 25 lần 46 lần
8 7 lần 9 lần 16 lần 26 lần 49 lần
9 5 lần 7 lần 9 lần 19 lần 36 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam