• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 23 lần 23 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 23 lần 23 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 5 lần 20 lần 24 lần 52 lần
  1 6 lần 5 lần 20 lần 30 lần 52 lần
  2 6 lần 8 lần 15 lần 30 lần 68 lần
  3 4 lần 8 lần 15 lần 32 lần 68 lần
  4 3 lần 13 lần 23 lần 29 lần 53 lần
  5 8 lần 13 lần 23 lần 24 lần 53 lần
  6 5 lần 7 lần 21 lần 27 lần 59 lần
  7 7 lần 7 lần 21 lần 20 lần 59 lần
  8 5 lần 8 lần 19 lần 26 lần 51 lần
  9 7 lần 8 lần 19 lần 28 lần 51 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so