• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 23 lần 23 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 23 lần 23 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 26 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 5 lần 20 lần 24 lần 52 lần
  1 6 lần 5 lần 20 lần 30 lần 52 lần
  2 6 lần 8 lần 15 lần 30 lần 68 lần
  3 4 lần 8 lần 15 lần 32 lần 68 lần
  4 3 lần 13 lần 23 lần 29 lần 53 lần
  5 8 lần 13 lần 23 lần 24 lần 53 lần
  6 5 lần 7 lần 21 lần 27 lần 59 lần
  7 7 lần 7 lần 21 lần 20 lần 59 lần
  8 5 lần 8 lần 19 lần 26 lần 51 lần
  9 7 lần 8 lần 19 lần 28 lần 51 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so