Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 6 lần 15 lần 21 lần 58 lần
1 8 lần 11 lần 17 lần 32 lần 62 lần
2 4 lần 9 lần 15 lần 22 lần 53 lần
3 5 lần 10 lần 24 lần 29 lần 50 lần
4 7 lần 12 lần 22 lần 29 lần 51 lần
5 7 lần 9 lần 18 lần 28 lần 43 lần
6 9 lần 15 lần 26 lần 40 lần 73 lần
7 2 lần 5 lần 16 lần 26 lần 50 lần
8 6 lần 7 lần 12 lần 17 lần 45 lần
9 4 lần 6 lần 15 lần 26 lần 55 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 10 lần 22 lần 44 lần
1 5 lần 10 lần 16 lần 27 lần 43 lần
2 6 lần 9 lần 18 lần 26 lần 58 lần
3 6 lần 10 lần 17 lần 27 lần 49 lần
4 4 lần 6 lần 21 lần 34 lần 65 lần
5 3 lần 7 lần 14 lần 17 lần 47 lần
6 10 lần 15 lần 29 lần 37 lần 71 lần
7 8 lần 12 lần 23 lần 36 lần 62 lần
8 5 lần 13 lần 21 lần 30 lần 57 lần
9 3 lần 4 lần 11 lần 14 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam