Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 8 lần 16 lần 26 lần 47 lần
1 5 lần 8 lần 16 lần 22 lần 47 lần
2 8 lần 5 lần 14 lần 27 lần 57 lần
3 5 lần 5 lần 14 lần 27 lần 57 lần
4 9 lần 9 lần 17 lần 31 lần 59 lần
5 4 lần 9 lần 17 lần 26 lần 59 lần
6 4 lần 8 lần 20 lần 34 lần 48 lần
7 4 lần 8 lần 20 lần 24 lần 48 lần
8 6 lần 12 lần 21 lần 29 lần 58 lần
9 5 lần 12 lần 21 lần 24 lần 58 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam