• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 17 lần 17 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 17 lần 17 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 26 lần 37 lần 57 lần
  1 5 lần 10 lần 26 lần 20 lần 57 lần
  2 6 lần 5 lần 11 lần 27 lần 47 lần
  3 10 lần 5 lần 11 lần 30 lần 47 lần
  4 5 lần 8 lần 14 lần 27 lần 73 lần
  5 5 lần 8 lần 14 lần 31 lần 73 lần
  6 5 lần 14 lần 19 lần 17 lần 51 lần
  7 4 lần 14 lần 19 lần 24 lần 51 lần
  8 7 lần 10 lần 19 lần 38 lần 44 lần
  9 2 lần 10 lần 19 lần 19 lần 44 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so