Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 42 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 42 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 51 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 53 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 54 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 51 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 56 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 45 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 15 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 51 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 56 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 45 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 34 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 44 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 52 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 50 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 55 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 49 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 56 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 25 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam