• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 8 lần 17 lần 30 lần 57 lần
  1 6 lần 8 lần 17 lần 28 lần 57 lần
  2 6 lần 13 lần 23 lần 20 lần 43 lần
  3 5 lần 13 lần 23 lần 25 lần 43 lần
  4 6 lần 9 lần 15 lần 27 lần 52 lần
  5 9 lần 9 lần 15 lần 30 lần 52 lần
  6 5 lần 8 lần 14 lần 25 lần 46 lần
  7 2 lần 8 lần 14 lần 27 lần 46 lần
  8 6 lần 10 lần 20 lần 34 lần 54 lần
  9 4 lần 10 lần 20 lần 24 lần 54 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so