Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 24 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 7 lần 15 lần 23 lần 53 lần
1 7 lần 7 lần 15 lần 27 lần 53 lần
2 4 lần 10 lần 20 lần 34 lần 47 lần
3 4 lần 10 lần 20 lần 29 lần 47 lần
4 6 lần 7 lần 19 lần 31 lần 60 lần
5 7 lần 7 lần 19 lần 30 lần 60 lần
6 6 lần 10 lần 21 lần 23 lần 54 lần
7 5 lần 10 lần 21 lần 24 lần 54 lần
8 7 lần 9 lần 19 lần 28 lần 63 lần
9 4 lần 9 lần 19 lần 21 lần 63 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam