Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
4 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 33 lần 33 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 33 lần 33 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 21 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 9 lần 16 lần 24 lần 48 lần
1 3 lần 9 lần 16 lần 20 lần 48 lần
2 9 lần 6 lần 15 lần 30 lần 48 lần
3 7 lần 6 lần 15 lần 35 lần 48 lần
4 1 lần 10 lần 21 lần 22 lần 58 lần
5 6 lần 10 lần 21 lần 26 lần 58 lần
6 9 lần 11 lần 27 lần 36 lần 57 lần
7 7 lần 11 lần 27 lần 25 lần 57 lần
8 4 lần 5 lần 11 lần 27 lần 53 lần
9 2 lần 5 lần 11 lần 25 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam