• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 19 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 19 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 9 lần 20 lần 26 lần 64 lần
  1 5 lần 9 lần 20 lần 25 lần 64 lần
  2 6 lần 8 lần 19 lần 22 lần 51 lần
  3 9 lần 8 lần 19 lần 26 lần 51 lần
  4 2 lần 11 lần 15 lần 24 lần 42 lần
  5 5 lần 11 lần 15 lần 31 lần 42 lần
  6 4 lần 10 lần 19 lần 32 lần 59 lần
  7 8 lần 10 lần 19 lần 33 lần 59 lần
  8 6 lần 5 lần 12 lần 16 lần 54 lần
  9 5 lần 5 lần 12 lần 35 lần 54 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so