Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 25 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 22 lần 22 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 22 lần 22 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 6 lần 10 lần 18 lần 35 lần
1 9 lần 9 lần 18 lần 27 lần 43 lần
2 7 lần 11 lần 18 lần 24 lần 47 lần
3 4 lần 10 lần 15 lần 23 lần 48 lần
4 3 lần 7 lần 12 lần 16 lần 37 lần
5 7 lần 13 lần 24 lần 35 lần 62 lần
6 6 lần 10 lần 16 lần 31 lần 59 lần
7 6 lần 9 lần 18 lần 29 lần 49 lần
8 5 lần 7 lần 16 lần 27 lần 47 lần
9 5 lần 8 lần 15 lần 22 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 12 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7