Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 67 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 52 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 49 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 58 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 64 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 50 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 47 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 54 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 53 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 46 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 53 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 52 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 53 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 69 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 53 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 22 lần 52 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 26 lần 59 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 50 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 47 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7