• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 16 lần 16 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 16 lần 16 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 28 lần 34 lần 56 lần
  1 3 lần 13 lần 28 lần 23 lần 56 lần
  2 5 lần 4 lần 12 lần 30 lần 48 lần
  3 9 lần 4 lần 12 lần 26 lần 48 lần
  4 5 lần 8 lần 20 lần 23 lần 75 lần
  5 5 lần 8 lần 20 lần 32 lần 75 lần
  6 3 lần 9 lần 19 lần 21 lần 49 lần
  7 2 lần 9 lần 19 lần 21 lần 49 lần
  8 10 lần 10 lần 16 lần 37 lần 46 lần
  9 4 lần 10 lần 16 lần 23 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so