Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 59 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 62 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 57 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 44 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 49 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 41 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 67 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 53 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 47 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 61 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 24 lần 49 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 45 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 54 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 22 lần 45 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 71 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 21 lần 51 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 59 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 54 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 58 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 15 lần 54 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam