• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 16 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 16 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 17 lần 31 lần 64 lần
  1 3 lần 11 lần 17 lần 26 lần 64 lần
  2 2 lần 9 lần 17 lần 18 lần 52 lần
  3 8 lần 9 lần 17 lần 24 lần 52 lần
  4 5 lần 3 lần 11 lần 28 lần 38 lần
  5 8 lần 3 lần 11 lần 32 lần 38 lần
  6 4 lần 10 lần 16 lần 30 lần 57 lần
  7 5 lần 10 lần 16 lần 33 lần 57 lần
  8 3 lần 8 lần 18 lần 15 lần 57 lần
  9 10 lần 8 lần 18 lần 33 lần 57 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so