• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 24 lần 24 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 18 lần 27 lần 47 lần
  1 4 lần 14 lần 18 lần 23 lần 47 lần
  2 3 lần 10 lần 19 lần 24 lần 42 lần
  3 6 lần 10 lần 19 lần 25 lần 42 lần
  4 3 lần 4 lần 14 lần 27 lần 41 lần
  5 9 lần 4 lần 14 lần 33 lần 41 lần
  6 3 lần 8 lần 16 lần 24 lần 59 lần
  7 4 lần 8 lần 16 lần 30 lần 59 lần
  8 6 lần 7 lần 17 lần 27 lần 49 lần
  9 7 lần 7 lần 17 lần 30 lần 49 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam


  TK XS Miền Nam

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so