Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 63 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 46 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 56 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 62 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 60 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 51 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 54 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 52 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 21 lần 46 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 50 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 54 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 60 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 58 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 66 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần 24 lần 50 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 47 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 48 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 51 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 25 lần 50 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 29 lần 56 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam