Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 10 lần 16 lần 22 lần 37 lần
1 4 lần 10 lần 16 lần 23 lần 37 lần
2 5 lần 6 lần 14 lần 21 lần 48 lần
3 3 lần 6 lần 14 lần 23 lần 48 lần
4 3 lần 7 lần 10 lần 19 lần 41 lần
5 8 lần 7 lần 10 lần 36 lần 41 lần
6 10 lần 6 lần 13 lần 30 lần 40 lần
7 8 lần 6 lần 13 lần 22 lần 40 lần
8 4 lần 7 lần 12 lần 21 lần 32 lần
9 4 lần 7 lần 12 lần 17 lần 32 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam